ഇനി കുട്ടികള്‍ക്ക് ധൈര്യമായി ഫോണ്‍ കൊടുക്കു ..... TENSION വേണ്ട ...

ഇനി കുട്ടികള്‍ക്ക് ധൈര്യമായി ഫോണ്‍ കൊടുക്കു .....  TENSION വേണ്ട ... രക്ഷിതാക്കളുടെയും അത്യാവശ്യം നാലു നമ്പര്‍ ലേക്കും  മാത്രം ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയുന്ന .. വീഡിയോ, ചാറ്റിങ് , ക്യാമറ തുടങ്ങിയ യാതൊരു ദുരുപയോഗ സാധ്യതയുമില്ലാത്ത പുതിയ ഉല്പന്നം വിപണിയില്‍.... GPS enabled  ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ എവിടെയന്നെന്നു വരെ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കണ്ടെത്താം .....

Accentia technologies in TecnoPark developed a new mobile phone for Students.Name of the phone is SafeComm.  It can recieve calls from only four numbers which we save on this mobile.We can call only to this mobile numbers.This mobile is half of ordinary mobile phones.We can save four numbers like parent’s and schools phone number as M1,M2,M3,M4.This phone containing no SMS , Internet , Bluetooth ,Multimedia…etc. But it have GPS (Global positioning system) Support.We can find the location , which the owner of this mobile by send a sms from the any of the saved  4 numbers.Press SOS button to call M1.If it is engaged the call will redrict to M2.We can set the school time to off the mobile and set alarms by sending sms from the any of the saved four numbers. The CEO of Aksanshiya , Pradeep vishwambaran announced that ,We can buy this phone from Market.It costs only 2999 Rs. It is the first phone like this in the World.We can correct the children way.

Safecomm is a safety device for every school and college students, from LKG to Degree classes. Safecomm acts as a hotline between parents and their children when they are away from them, be it school, tuition classes, shopping, playground or travelling.

 

Apart from the children, the parents shall use safecomm as a family hotline where your family members and other pre-authorized callers only can call their safecomm while you are in a long busy meeting /off office hours/sleep time or in the middle of an important timeline

 

Safecomm is uniquely designed in such a way that it can store only four numbers. For Students, these can be the numbers of Parents, teachers, school etc and for other people, their choice of preferred numbers can be saved onto these 4 keys.

Safecomm is highly secure for children as the design lacks features such as display screen, facility to send or receive messages, camera or internet.

One of the important features of the device with GPS facility is that the parents can track the location and movements of children just by sending an SMS.

It returns the exact location where the kid is, at the point of sending the SMS. In order to equip the children with quick response during an emergency situation, Safecomm has an SOS button, which on activation dials all four numbers until one of them is answered.

On pressing the SOS button, message will be sent to all four numbers intimidating that the user needs help.

Safecomm is a simple communication tool for elderly members of the family who find it difficult to use modern devices. In addition to simple features, the SOS button will be helpful for senior citizens during emergency medical conditions.

 

 Safecomm has a very unique and innovative design which is extremely easy to use. It has four buttons, known as hot keys, which are arranged in such a way that it can be accessed pretty easily by everyone be it a school kid or an elder person.

     The safecomm users can press any of the hot keys and connect to any of the four numbers stored in those. In addition to the hot keys, it has a fifth key which is known as SOS button. The SOS button will equip Children or elders when they want a quicker response when they are in an emergency situation. Upon pressing the SOS button, it dials all four numbers until one of them is answered. It also sends out messages to all 4 configured numbers intimating that the user requires help or assistance.

     In the era of increasing crimes against children, safecomm will act as a safety device for them.

GENERAL

2G Network

-

GSM 900/1800 MHz or 850/1900

Sim

-

Single Sim

Speaker phone

-

Yes

Contacts

-

4 Entries

USB port

-

Micro USB

Earphone Type

-

Standard micro USB interface

SAR Values

-

Max SAR for Head: 0.673 W/Kg (1g)

 

-

Max SAR for Body: 0.685 W/Kg (1g)

FEATURES

4 Favourite One

-

Touch Hot Dial Keys

4 Different Ringer And Separate Flashing To Indicate Caller's Identity

Hot Dial Keys Are Set Up Through SMS From Master Mobile Number

BATTERY

Capacity

-

650 mAh

Stand-by

-

5~7 days (Depending on Network

Talk time

-

3~5 hours (Depending on Network)

 

 

 

 

 

www.accentia.com

 

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are