Latest News

 

 

മനോരമ

 

തൽസമയവാർത്ത

കോയമ്പത്തൂരില്വന്തീപിടിത്തം; 4 മരണം

മലയാളമനോരമ

 - ‎36 മിനിറ്റുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

കോയമ്പത്തൂര്‍○ അവിനാശിറോഡ്ലക്ഷ്മിമില്ജംക്ഷനിലുണ്ടായതീപിടിത്തത്തില്നാലുപേര്മരിച്ചു. മരിച്ചനാലുസ്ത്രീകളുംവിവിധഓഫിസുകളിലെശുചീകരണപ്രവര്ത്തനത്തില്ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നവര്ആണെന്നറിയുന്നു. ആക്സിസ്ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിഷന്

 

സമാജ്വാദിപാര്ട്ടിനേതാവ്വെടിയേറ്റ്കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇന്ത്യവിഷന്

 - ‎2 മണിക്കൂര്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

firing ഗ്രേറ്റര്നോയിഡ: സമാജ്വാദിപാര്ട്ടിദേശീയനിര്വാഹകസമിതിഅംഗംചമന്ഭാട്ടിഅക്രമികളുടെവെടിയെറ്റ്കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗ്രേറ്റര്നോയിഡയിലുള്ളദാബ്രഗ്രാമത്തിലെചമന്ഭാട്ടിയുടെവസതിയില്വച്ചാണ്സംഭവം. സംഭവംനടക്കുമ്പോള് ...

 

 

 

ദുനിയ

 

അതിര്ത്തിയിലെകടന്നുകയറ്റം: സല്മാന്ഖുര്ഷിദ്ചൈനയ്ക്ക്പോകുന്നു

വെബ്ദുനിയ

 - ‎1 മണിക്കൂര്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

അതിര്ത്തിയിലെചൈനീസ്കടന്നുകയറ്റശ്രമംപരിഹരിക്കാന്വിദേശകാര്യമന്ത്രിസല്മാന്ഖുര്ഷിദ്ചൈനയ്ക്ക്പോകുന്നു. മെയ്ഒമ്പതിനാണ്അദ്ദേഹംചൈനയ്ക്ക്പോകുക. പ്രശ്നംപരിഹരിക്കാന്നടന്നഇന്ത്യ-ചൈനഫ്ലാഗ്മീറ്റുകള്പരാജയപ്പെട്ട ...

 

 

 

ജെപിസി: പി.സിചാക്കോയെനീക്കണമെന്ന്പ്രതിപക്ഷഅംഗങ്ങള്

മംഗളം

 - ‎41 മിനിറ്റുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

ന്യുഡല്ഹി: 2 ജിസ്പെക്ട്രംഇടപാട്പരിശോധിക്കുന്നസംയുക്തപാര്ലമെന്ററിസമിതി (ജെപിസി)യുടെചെയര്മാന്സ്ഥാനത്തുനിന്ന്പി.സിചാക്കോയെനീക്കണമെന്ന്അംഗങ്ങള്‍. സമിതിയിലെ 15 അംഗങ്ങളാണ്സ്പീക്കര്മീരാകുമാറിനെകണ്ട് ...

 

 

മനോരമ

 

ബംഗ്ലദേശില്കെട്ടിടംതകര്ന്നുമരിച്ചവരുടെഎണ്ണം 165 കവിഞ്ഞു

മലയാളമനോരമ

 - ‎1 മണിക്കൂര്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

ധാക്കബംഗ്ലദേശ്തലസ്ഥാനമായധാക്കയില്ബഹുനിലകെട്ടിടംതകര്ന്ന്മരിച്ചവരുടെഎണ്ണം 165 കവിഞ്ഞു. ആയിരത്തിലധികംപേര്ക്ക്പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെപ്രദേശികസമയംരാവിലെഒന്പതുമണിയോടെ, ധാക്കയുടെപ്രാന്തപ്രദേശത്ത്സ്ഥിതി ...

 

 

ജെറ്റ്എയര്വൈസ്‌ 32 ശതമാനംഓഹരികള്ഇത്തിഹാദിനുവില്ക്കുന്നു

അന്വേഷണം

 - ‎36 മിനിറ്റുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെപ്രമുഖസ്വകാര്യവിമാനസര്വീസ്കമ്പനിയായജെറ്റ്എയര്വേയ്സിന്െറ 32 ശതമാനംഓഹരികള്അബൂദബിയിലെഇത്തിഹാദ്എയര്വേയ്സിന്നല്കാന്തീരുമാനം. ബുധനാഴ്ചചേര്ന്നജെറ്റ്എയര്വേസ്ബോര്ഡ്യോഗത്തിലാണ്നിര്ണായക ...

 

കേരളം »

 

മനോരമ

 

ടി.പി.വധക്കേസ്അട്ടിമറിക്കാന്സിപിഎംശ്രമം: ചെന്നിത്തല

മലയാളമനോരമ

 - ‎3 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

കോഴിക്കോട്ഗുജറാത്തില്നരേന്ദ്രമോഡിചെയ്തതുപോലെടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്വധക്കേസിലെസാക്ഷികളെകൂറുമാറ്റാന്സിപിഎംസംസ്ഥാനനേതൃത്വംസംഘടിതമായിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന്കെപിസിസിപ്രസിഡന്റ്രമേശ്ചെന്നിത്തല. ബെസ്റ്റ്ബേക്കറി ...

 

വിഷന്

 

ആയുധസാമഗ്രിഇടപാട്കേസ്: പ്രതികളെസിബിഐകോടതിയിലെത്തിച്ചു

ഇന്ത്യവിഷന്

 - ‎1 മണിക്കൂര്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

CBI കൊച്ചി: ആയുധസാമഗ്രിഇടപാട്കേസിലെപ്രതികളെകൊച്ചിയിലെസിബിഐകോടതിയിലെത്തിച്ചു. മേഡക്ഓര്ഡിനന്സ്ഫാക്ടറിജനറല്മാനേജര്വി.കെപാണ്ഡെഉള്പ്പെടെ 5 പ്രതികളെയാണ്കോടതിയിലെത്തിച്ചത്. പ്രതികളെകസ്റ്റഡിയില്വാങ്ങി ...

 

സ്വാശ്രയം: താല്ക്കാലികഫീസ്ഘടനനിശ്ചയിച്ചു

മാധ്യമം

 - ‎7 മിനിറ്റുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെസ്വാശ്രയകോളജുകളുംസ്ഥാപനങ്ങളുംപുതിയഅധ്യയനവര്ഷംനടത്തുന്നവിദ്യാര്ഥിപ്രവേശത്തിന്താല്ക്കാലികഫീസ്ഘടനനിശ്ചയിച്ച്ജസ്റ്റിസ്പി.. മുഹമ്മദ്അധ്യക്ഷനായഫീറെഗുലേറ്ററികമ്മിറ്റിതീരുമാനമായി. കഴിഞ്ഞ ...

 

 

അതിവേഗറെയില്പ്പാത: ഒഴുപ്പിക്കപ്പെടുന്നവര്ക്ക്നല്ലപാക്കേജ്‌: മുഖ്യമന്ത്രി

മംഗളം

 - ‎13 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

തിരുവനന്തപുരം: അതിവേഗറെയിലിനായിഏറ്റെടുക്കുന്നഭൂമിയില്തൂണിനുള്ളസ്ഥലംഒഴികെയുള്ളത്ഉടമസ്ഥര്ക്ക്മടക്കിനല്കുമെന്ന്മുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മന്ചാണ്ടി. കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവര്ക്ക്തൃപ്തികരമായനഷ്ടപരിഹാരംനല്കും. ആശങ്ക ...

കൂടുതൽകേരളംവാർത്തകൾ

രാഷ്ട്രം »

 

 

ഇന്ത്യയില്മരുന്ന്പരീക്ഷണംകൊന്നത് 80 പേരെ

Oneindia Malayalam

 - ‎23 മിനിറ്റുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

ദില്ലി: മരുന്നുപരീക്ഷണത്തിന്വിധേയരായിഇന്ത്യയില്മരിച്ചത്80 പേരെന്ന്സര്ക്കാര്സുപ്രീംകോടതിയെഅറിയിച്ചു. എന്നാല്മരുന്ന്പരീക്ഷണത്തിനിടെമരിച്ചവരുടെഎണ്ണം 2644 ആണ്. ഏഴ്വര്ഷത്തിനിടെനടന്നമരുന്ന്പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കാണ് ...

 

ദുനിയ

 

കാലംതെറ്റിപെയ്തകനത്തമഴയില്‍ 26 മരണം - പ്രധാനതാള്‍ - Webdunia

വെബ്ദുനിയ

 - ‎1 മണിക്കൂര്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

ആന്ധ്രപ്രദേശില്കാലംതെറ്റിപെയ്തകനത്തമഴയില്‍ 26 മരണംറിപ്പോര്ട്ട്ചെയ്തു. പതിനൊന്നോളംജില്ലകളിലായിമിന്നലേറ്റാണ്കൂടുതല്പേരുംമരിച്ചത്. നാല്ദിവസമായിപെയ്യുന്നകനത്തമഴയില്‍ 1,121 വീടുകള്പൂര്ണമായോഭാഗികമായോ ...

 

 

 

പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക്പോലീസ്മര്ദ്ദനം: സുപ്രീംകോടതിവിശദീകരണംതേടി

മംഗളം

 - ‎1 മണിക്കൂര്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

ന്യുഡല്ഹി: ഡല്ഹിയില്അഞ്ചുവയസ്സുകാരിക്ക്നേരെയുണ്ടായപീഡനത്തില്പ്രതിഷേധിച്ചയുവതിയെമര്ദ്ദിച്ചപോലീസ്നടപടിയില്സുപ്രീംകോടതിഡല്ഹിപോലീസിനോട്വിശദീകരണംതേടി. ഉത്തര്പ്രദേശില്ആറുവയസ്സുകാരിമാനഭംഗത്തിനിരയായി ...

കൂടുതൽരാഷ്ട്രംവാർത്തകൾ

ബിസിനസ് »

 

വിഷന്

 

സോളാര്സെല്നിര്മ്മാണം: ജെംസുംഗ്-കെഎസ്ഐഡിസിധാരണയായി

ഇന്ത്യവിഷന്

 - ‎6 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

KSIDC തിരുവനന്തപുരം: കൊറിയന്സോളാര്സെല്നിര്മ്മാണകമ്പനിയായജെംസുംഗ്എഞ്ചിനീയറിംഗ്ലിമിറ്റഡുമായിസംസ്ഥാനവ്യവസായവികസനകോര്പ്പറേഷന്ധാരണാപത്രംഒപ്പുവെച്ചു. പദ്ധതിയുടെആദ്യഘട്ടചെലവായ 500 കോടിയുടെധാരണാപത്രമാണ്...

 

 

മോബ്മിഐപിഒയ്ക്ക്എന്എസ്ഇഅനുമതി

മാതൃഭൂമി

 - ‎14 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലെആദ്യടെലികോംകാമ്പസ്സ്റ്റാര്ട്ട്അപ്കമ്പനിയായമോബ്മിവയര്ലെസിന്ഓഹരിവിപണിയില്പ്രവേശിക്കാന്നാഷണല്സ്റ്റോക്ക്എക്സ്ചേഞ്ച്തത്ത്വത്തില്അനുമതിനല്കി. മോബ്മിയുടെഐപിഒ (ഇനിഷ്യല്പബ്ലിക് ...

 

 

മനോരമ

 

എസ്എസ്എല്സി: നക്ഷത്രതിളക്കത്തില്യുഎഇ

മലയാളമനോരമ

 - ‎4 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

ദുബായ്എസ്എസ്എല്സിപരീക്ഷയില്ഗള്ഫിലെസ്കൂളുകള്ക്കുനക്ഷത്രത്തിളക്കം. ഗള്ഫില്കേരളസിലബസ്പരീക്ഷാകേന്ദ്രമുള്ളഏകരാജ്യമായയുഎഇയിലെഒന്പതുസ്കൂളുകളില്ആറുംനൂറുശതമാനംവിജയംനേടി— 98.82% വിജയം. 424 വിദ്യാര്ഥികള് ...

 

മനോരമ

 

ഉടന്വരുംകൂടുതല്സാന്പത്തികപരിഷ്കാരങ്ങള്‍: ചിദംബരം

മലയാളമനോരമ

 - ‎12 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

ന്യൂഡല്ഹിഅടുത്തരണ്ട്നാലുമാസങ്ങള്ക്കുള്ളില്സാമ്പത്തികരംഗത്തുകൂടുതല്പരിഷ്ക്കാരനടപടികള്കൊണ്ടുവരുമെന്ന്കേന്ദ്രധനമന്ത്രിപി.ചിദംബരം. ഇതിന്പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളുടെസഹകരണംഅദ്ദേഹംഅഭ്യര്ഥിച്ചു. സര്ക്കാര്കാലാവധി ...

കൂടുതൽബിസിനസ്വാർത്തകൾ

സ്പോര്ട്സ് »

 

ദുനിയ

 

ഒരുപിറന്നാള്സമ്മാനം: മുംബൈഇന്ത്യന്സിനുഅഞ്ച്വിക്കറ്റ്ജയം - പ്രധാനതാള്‍ - Webdunia

വെബ്ദുനിയ

 - ‎5 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

കൊല്ക്കത്തഈഡന്ഗാര്ഡന്സില്സച്ചിന്പിറന്നാള്സമ്മാനം. കൊല്ക്കത്തനൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിനെമുംബൈഇന്ത്യന്സ്അഞ്ച്വിക്കറ്റിന്തകര്ത്താണ്പിറന്നാള്ദിനത്തില്സച്ചിനായിസമ്മാനമൊരുക്കിയത്‌. 160 റണ്സ്വിജയലക്ഷ്യം ...

 

കൌമുദി

 

മയൂഖയ്ക്ക്സ്വര്ണം - Kerala Kaumudi

കേരളകൌമുദി

 - ‎12 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

പട്യാല : ദേശീയസീനിയര്ഫെഡറേഷന്കപ്പ്അത്&ന്ദള്ഷര;ലറ്റിക്സില്.എന്‍.ജി.സിക്കുവേണ്ടിമത്സരിച്ചമലയാളിതാരംമയൂഖജോണിക്ക്ലോംഗ്ജമ്പില്സ്വര്ണം. 6.16 മീറ്ററാണ്മയൂഖചാടിയത്. ജാര്ഖണ്ഡിനുവേണ്ടിമത്സരിച്ചവി. നീനവെള്ളിനേടി. കേരളത്തിന് ...

 

 

 

നാല്പ്പത്ഒരുനമ്പര്മാത്രം; സച്ചിനോട്കുംബ്ലേ

Dool News

 - ‎29 മിനിറ്റുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

കൊല്ക്കത്ത: നാല്പ്പതാംപിറന്നാള്ഗംഭീരമായിആഘോഷിച്ചെങ്കിലുംനാല്പ്പത്വയസ്സെന്നത്ചെറുതല്ലെന്നുള്ളനേരിയപേടിസച്ചിന്റെമുഖത്തുണ്ടെന്നാണ്തോന്നുന്നത്. ഇന്നലെപിറന്നാളാഘോഷവേളയിലുംതാരംഅല്പ്പം ...

 

 

ഗോള്വര്ഷത്തില്ബാഴ്മുങ്ങി

മംഗളം

 - ‎13 മണിക്കൂറുകള്മുമ്പ്

 

 

 

 

 

മ്യൂണിക്ക്‌: ബാഴ്സലോണയുടെചാമ്പ്യന്സ്ലീഗ്കിരീടമോഹങ്ങള്ക്കുമേല്കരിനിഴല്വീണു. ചൊവ്വാഴ്െവെകിനടന്നചാമ്പ്യന്സ്ലീഗ്ഫുട്ബോള്ഒന്നാംപാദസെമിെഫെനലില്ബയേണ്മ്യൂണിക്കിനോട്എതിരില്ലാത്തനാലുഗോളുകള്ക്കാണു ...

കൂടുതൽസ്പോര്ട്സ്വാർത്തകൾ

 

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are