മീനാകുമാരി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ നടപ്പാക്കില്ല - കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി രാധാമോഹൻ സിംഗ്

മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ പാർലമെൻറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു.....................മീനാകുമാരി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ നടപ്പാക്കില്ല - കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി രാധാമോഹൻ സിംഗ്....................കാലാവസ്ഥാ നീതി നിഷേധിക്കപെടുന്ന തീരദേശ ജനത - ഓoജി ജോണ്‍....................ഡോ.സൈദാ റാവു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവായി......................മത്സ്യവ്യാപാരികൾ  സെക്രട്ടറിയേറ്റ്  മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. ...............അലകൾ വായിക്കുക........ http://www.alakal.net

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are