സിദ്ധൻമാരുടെ മായാലീലകൾ

കൊല്ലം: മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളുടെയും ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെയും പേരിൽ നാട്ടിലെമ്പാടും ചൂഷണങ്ങൾ അരങ്ങു തകർക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കും  കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങളും. സമയവും സാമ്പത്തികവും കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് പുറമെ മനുഷ്യജീവൻ കൂടി കുരുതികൊടുക്കും വിധം സിദ്ധന്മാരും മന്ത്രവാദികളും കൊഴുത്തു തടിക്കുന്നു.

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are