ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലംനിറ ആഗസ്ത് 11ന്; തൃപ്പുത്തരി 15ന്‌

ഗുരുവായൂര്‍: ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇല്ലംനിറ ആഗസ്ത് 11ന് നടക്കും. രാവിലെ 6.45നും 8.45നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂര്‍ത്തത്തിലാണ് ചടങ്ങ്. തൃപ്പുത്തരി ആഗസ്ത് 15നാണ്. തൃപ്പുത്തരിയുടെ പ്രധാന ചടങ്ങായ അരി അളവ് രാവിലെ 6.30നും 8.30നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ നടക്കും.

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are