സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കലാപുരസ്കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കലാപുരസ്കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നെല്ലിയോട് വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരിക്കാണ് കഥകളി പുരസ്കാരം.

പല്ലാവൂര്‍ അപ്പുമാരാര്‍ പുരസ്കാരത്തിന് സദനം വാസുദേവനും കേരളീയ നൃത്തനാട്യ പുരസ്കാരം കലാമണ്ഡലം രാമുചാക്യാരും അര്‍ഹരായി. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are