രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിംസിറ്റിയായ ഹൈദരാബാദ് റാമോജിയിൽ 16 ദിവസത്തെ വിന്റർ ഫെസ്റ്റിനും നവവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി.

റാമോജി ഫിലിംസിറ്റിയിൽ വിന്റർ ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങി 
Posted on: Saturday, 21 December 2013 

ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിംസിറ്റിയായ ഹൈദരാബാദ് റാമോജിയിൽ 16 ദിവസത്തെ വിന്റർ ഫെസ്റ്റിനും നവവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. സിനി മാജിക്കൽ പുത്തൻ ആഘോഷങ്ങൾ, കാർണിവൽ പരേഡുകൾ എന്നിവയാണ് പരിപാടികൾ. വർഷാവസാനദിവസവും പുതുവത്സര ദിനവും പ്രത്യേക സായാഹ്ന പാ‌ർട്ടികളും ലൈവ് ഷോകളം കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങളും തയാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം അലങ്കരിച്ച പൂന്തോട്ടങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക ഹോട്ടൽ പാക്കേജുകളും തയാറായി.

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are