Mobile phones suitable for old age people

മുത്തച്ഛനുംമുത്തശ്ശിക്കുംപിറന്നാള്സമ്മാനമായിഒരുമൊബൈല്ഫോണ്വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ. പക്ഷേസ്മാര്ട്ട്ഫോണ്കൊണ്ട്അവര്ക്കെന്ത്കാര്യംഎന്ന്തോന്നിഒഴിവാക്കാറുണ്ടോ. പരസ്യത്തില്പറയുന്നത്പോലെ, ചിന്തയാണ്മാറേണ്ടത്. ഫിലിപ്സുംമിതാഷിയുംഅവതരിപ്പിക്കുന്ന, പ്രായമായആളുകള്ക്ക്മാത്രമായിഉള്ളമൊബൈല്ഫോണുകള്നോക്കൂ.

പ്രായക്കൂടുതലുളളവര്ക്ക്ഉപയോഗംഎളുപ്പമാക്കാന്വേണ്ടിവലിപ്പംകൂടിയബട്ടണുകളാണ്ഫോണിന്റെഏറ്റവുംവലിയപ്രത്യേകത. കൂടുതല്തെളിച്ചമുള്ളസ്ക്രീന്‍ ആണ്ഫോണിന്, കാഴ്ചയ്ക്ക്പ്രയാസമാകില്ലഎന്നര്ഥം. എഫ്എംറേഡിയോ, ശബ്ദംകൂടിയസ്പീക്കറുകള്എന്നിവയ്ക്കൊപ്പംപ്രത്യേകംനമ്പറുകളിലേക്ക്പെട്ടെന്ന്വിളിക്കാനായിഅസൈന്ചെയ്ത്വെക്കാനുള്ളസൗകര്യവുമുണ്ട്.

പ്രായംചെന്നആളുകള്പലപ്പോഴുംപേടികൊണ്ടാണ്സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളടക്കമുള്ളടെക്നോളജിയില്നിന്നുംമാറിനില്ക്കുന്നത്. കൈയ്യുംകണ്ണുംമനസുംഒരേവേഗതയില്പ്രവര്ത്തിച്ചാലേചിലമൊബൈല്ആപ്പുകള്പോലുംപ്രവര്ത്തിക്കൂഎന്നത്തന്നെകാരണം. ഇങ്ങനെചിന്തിച്ച്സ്മാര്ട്ട്ഫോണ്ഉപയോഗിക്കാതെമാറിനില്ക്കുന്ന 'മുതിര്ന്നതലമുറയാണ്' തങ്ങളുടെഉന്നമെന്നാണ്മിതാഷിവൈസ്പ്രസിഡണ്ട്അഡ്നാന്ചാരപറയുന്നത്.

 

ഇന്ത്യന്ജനസംഖ്യയുടെഅഞ്ച്ശതമാനത്തിലധികംവരുംതലമുറ. ആന്ഡ്രോയ്ഡ്കിറ്റ്കാറ്റില്പ്രവര്ത്തിക്കുന്നമിതാഷിസീനിയര്ഫ്രണ്ട്പി 103 ന്വില 4999 രൂപയാണ്. ഫിലിപ്സിന്റെസേനിയംഎക്സ് 2566 നാകട്ടെ 3800 രൂപയേഉള്ളൂവില. സാധാരണമൊബൈല്ഫോണുകളുംടെക്നോളജിയുംപിന്തുടരാന്പഴയതലമുറയ്ക്കുള്ളവിഷമംതിരിച്ചറിഞ്ഞാണ്ഓള്ഡ്ജനറേഷന്ഫോണുകള്വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ജനുവരിയോടെകൂട്ടത്തിലേക്ക്ഇന്റെക്സിന്റെ 6000 - 7000 രൂപറേഞ്ചിലുള്ളഫോണുംഇക്കൂട്ടത്തിലെത്തും.

Nokia Asha 210,  Intex Aqua Qwerty ,Spice Stellar 360 , Karbonn A51Q , Samsung Galaxy Chat B5330 , Spice Stellar 360

Comments   

 
0 #263 ace333 apk download 2019-08-23 04:43
It is actually easier anyone personally to appeared with good content and
keep it at dangerous. A person have a blog make certain include it in yoour
marketing hobbies.

Stop by my site ... ace333 apk download: http://918.credit/downloads/89-download-ace333
Quote
 
 
0 #262 play8oy casino 2019-08-23 01:50
Once your page rank increases totally more selective of the page rank
you exchange with. Create a separate page for separate keywords, same layou and images but different keywords.
First, analyze tthe website your link will bee placed on.

My web-site: play8oy casino: https://kslot.app/index.php/games/play8oy
Quote
 
 
0 #261 m rollex11 2019-08-12 05:35
Hi there!I know this iis kinda ooff topic but I was wondering
if you knew where I cold get a captcha pluugin ffor my comment form?
I'm rollex11: https://918.network/casino-games/68-rollex11 using the same blog
platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
Quote
 
 
0 #260 online poker kansas 2019-08-08 10:15
If a player's chosen numbers match those drawn by the casino, he/she wins.
Assume that the pay off 3win8 casino will all be wasted allowing it to both nevber be won again again. The
lightings as welll as the music wiol tell you all.My site: online poker kansas: http://bigshot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ace333.gdn%2Findex.php%2Fdownload%2F18-3win8
Quote
 
 
0 #259 rollex11 login 2019-08-08 04:08
SEO isn't something you choose to for 8 hours 1 time and
then never have to again. With the right keywords, you have access to high rankings in the major search engines
results.

Also visit my blog: rollex11 login: https://918kiss.poker/downloads
Quote
 
 
0 #258 918kiss review 2019-08-07 00:06
Now a day the need foor content writer become expensive.
If used correctly, blogs get close to the internet through feeds.
Because, the process of indexing, new websites takes about 2
months.

My page :: 918kiss review: http://www.springbokpoker.com/secure-platform-to-make-money/
Quote
 
 
0 #257 Link Lpe88 net 2019-08-05 08:23
Amazing! Its in fact amazing article, I havve goot much clear idea about from this article.Here is my website - Link Lpe88 net: https://Win88.today/newtown-casino-ntc33/
Quote
 
 
0 #256 sky casino youtube 2019-08-04 19:31
Online casino and gambling games uses several jargons that can make a involving confusion.
There loads of games that are increasingly offered folks for totally free of charge.
Quote
 
 
0 #255 3win8 slot 2019-08-04 02:12
Speak to your audience, don't just be another "me too blogger".
My first affiliate website was a one-page, content-rich site that
will reviewed less than six FOREX trading programs. Without good content, nothing else matters.


My webpage: 3win8 slot: https://918kiss.poker/downloads
Quote
 
 
0 #254 mega casino slots 2019-08-02 15:47
Doing so carefully and thoughtfully will tke you an ever-increasing stream of visitors and profits.
SEO iis noot easy and what makes it doubly hard is the ever changing pace of
things. General items are harder to sell than niche items.


Here is myy web-site ... mega casino slots: http://918.credit/downloads/83-download-mega888-for-android-and-ios
Quote
 
 
0 #253 scr888 bet 2019-07-28 23:38
But is it sufficient to obtain you product the individual?
The regarding failure is a negative judgment of your experiences.
You'll need to learn from reading various books
and articles how you can identify those marks.

my blog post - scr888 bet: http://www.avtopilotdostavka.com/have-rewarded-the-interest-rates-gambling-tiring-receive-good-ecasino-taxes-refund/
Quote
 
 
0 #252 roulette cc 2019-07-28 07:48
Everyone would have definitely the high self-belief when these folks
were kids. See, what are you gaining the you will suffer.
Finding a good attorney to formulate your divorce Boyertown, PA,
is an important issue.
Quote
 
 
0 #251 albet kostka 2019-07-27 00:12
Learn certain basic tactics here in this article. More players on a web page lead to more games and more games means more
hands dealt plus more ! money collected.
Thedse pai gow poker aare on the market ffor two reasons.


Feel free to surf to myy webpage albet
kostka: http://mkdesign.nl/kevin/guest/?bid=1&coi=1494&npp=4&p=0&pp=0&mid=9&ep=4&du=mkdesign.nl/kevin/guest/%3Fbid=1=EA3D297BA4B1A5140BCF476928403E7E/contact.php
Quote
 
 
0 #250 scr888 download 2019-07-26 22:02
The critical link cresate is a one-way correlation. Discover if ought to ranked high for its keywords, domain name, and
title. The title is make use of see planet top
bar (title bar) of thhe browser.

Here is my web site ... scr888 download: https://superslot.app/
Quote
 
 
0 #249 scr888 lucky palace 2019-07-25 17:36
One of extremely best online casino thatt suupplies you a huge neew degree of entertainment.

Place tthe seed tray in sufficient light and away they turn.
Fresh players could not asily ffind an online casino and always finmd trouble.


Here is my web-site ... scr888
lucky palace: http://www.weihnachtshasser.com/how-generate-the-place-of-employment-done-casino-social-social-furthermore-look-at-home-a-number-loot-outstanding-hard-created-cash/
Quote
 
 
0 #248 mega888 casino 2019-07-25 11:41
Whatever your motivation you will at some point want to monetize
web site. A goood length for almost aall articles is 400-600 phrases and words.that's about 1 page.
Affiliate marketing doesn't be rewarded quickly.


my page - mega888 casino: https://kslot.app/index.php/games/mega888
Quote
 
 
0 #247 ace 333 2019-07-24 16:20
Paintings, being relatively cheap, can even not hurt your wallet too
a whole lot of. These windows cost more, but
they lower energy bills lessen outside resonance.
A steamer can be rented at many home improvement stores.

Feel free to visit my webpage: ace 333: http://ace333.gdn/index.php/download/15-ace333
Quote
 
 
0 #246 lucky palace casino 2019-07-23 16:43
Always make sure your content is applicable to you,
your brand name and your word. Ever wondered how a few specific success occurs some, but not to
other marketers? First you have recognize your topic area.


Also visit my web blog - lucky
palace casino: https://918kiss.bid/downloads/220-download-lpe88
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are