മൈക്രോമാക്‌സ് ഫോണുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉത്പാദനം തുടങ്ങുന്നു

മുംബൈ:പ്രമുഖ മൊബൈല് നിര്മാതാക്കളായ മൈക്രോമാക്സ് അടുത്ത വര്ഷം മുതല് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഉത്പാദനം തുടങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഉത്തരാഞ്ചലിലെ രുദ്രാപൂരിലാണ് ഇവരുടെ പ്ലാന്റ്എന്നാല് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില് എത്തുന്നത് അടുത്ത വര്ഷം ആദ്യ ക്വാര്ട്ടറില് ആയിരിക്കുമെന്ന് മൈക്രോമക്സ് കമ്പനിയുടെ നിര്മാതാക്കളില് ഒരാളായ രാഹുല് ശര് വ്യക്തമാക്കി. പ്ലാന്റിലെ മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 400 ല് അധികമാണ്.നിലവില് ചൈനയില് നിന്നാണ് മൊബൈല് ഹാന്ഡ്സെറ്റുകള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം 3,168 കോടി രൂപയായിരുന്നു മൈക്രോമാക്സിന്റെ വിറ്റുവരവ്

 

ഇപ്പോള് മൈക്രോമാക്സ് മൊബൈല് ഫോണുകള് ഇപ്പോള് എത്തിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ചൈനയില് നിന്നാണ്. അടുത്ത വര്ഷം ആദ്യത്തോടെ റഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി നടത്താന് കമ്പനി ലക്ഷമിടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം 3,168 കോടി രൂപയായിരുന്നു മൈക്രോമാക്സിന്റെ വിറ്റുവരവ്. അത്  വര്ഷം ഇരട്ടിയാക്കി 6,000 കോടി രൂപയിലെത്തിക്കാന് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.micromax micromax mobile  micromax mobile price micromax canvas

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are