ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രസ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ കണക്ക് നല്‍കണം: റിസര്‍വ്ബാങ്ക് നോട്ടീസയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം:ആറ്റുകാല്‍ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ കണക്ക് നല്‍കണമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഉദ്യാഗസ്ഥര്‍ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണ ശേഖരത്തെക്കിറിച്ച് ആന്വേഷിച്ചിരുന്നു.
രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ട്രസ്റ്റ് യോഗം പരിഗണിച്ച ശേഷം അറിയിക്കാമെന്ന് ക്ഷേത്ര അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് കണക്കാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. 26ന് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ യോഗത്തില്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനം റിസര്‍വ് ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
റിസര്‍വ്ബാങ്ക് ക്ഷേത്രസ്വത്തുക്കളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിൽ ഹിന്ദു സംഘടനകള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ കണക്ക് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതും വിവാദമായിരുന്നു.കണക്ക് നല്‍കേണ്ടെന്ന് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are